Diensten en tarieven

Controleer hier: is uw dossier standaard?

Hypotheekakte

Wat is een hypotheekakte?

Overzicht mogelijke extra kosten

€ 558,64

Specificatie

Leveringsakte

Wat is een leveringsakte?

Overzicht mogelijke extra kosten voor verkoper

Overzicht mogelijke extra kosten voor koper

€ 564,69

Specificatie

Leverings- en hypotheekakte

Overzicht mogelijke extra kosten bij een hypotheekakte

Overzicht mogelijke extra kosten voor verkoper

Overzicht mogelijke extra kosten voor koper

€ 972,07

 

Specificatie

Samenlevingscontract*

Wat is een samenlevingscontract?

€ 361,19

Testament*

Wat is een testament?

€ 420,48

Gelijkluidende testamenten*

Wat is een testament?

€ 637,07

De tarieven voor de met een * gemarkeerde akten zijn uitsluitend van toepassing indien u tegelijkertijd een leverings- en/of hypotheekakte op laat stellen door Vivaldi Notarissen.

 

DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.