Testamenten

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. In een testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Heeft u geen testament, dan bepaalt de wet dit.

Heeft u geen testament? Dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens het wettelijk erfrecht. In het erfrecht geldt alleen de juridische relatie met uw partner, kinderen en bloedverwanten.

Met een testament bepaalt u zelf wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt van uw nalatenschap. U kunt bijvoorbeeld de positie van uw partner of kinderen beschermen. Of uw geld aan een goed doel nalaten.

Vivaldi Notarissen biedt alleen standaardtestamenten aan. Deze dienst wordt door Vivaldi Notarissen uitsluitend geleverd in combinatie met de aankoop van een woning en/of het het afsluiten van een nieuwe hypotheek.

Een standaard testament (of standaard gelijkluidende testamenten) betreft uitsluitend een testament voor de volgende situaties.

    Benoeming van een of meerdere erfgenamen;
    Benoeming van een executeur of voogd;
    Opname in het testament van een uitsluitingsclausule i.v.m. echtscheiding van een erfgenaam;
    Toekenning van een niet-opeisbaar geldlegaat aan een of meer gezamenlijke kinderen bij overlijden van een ouder;
    Een standaard vererving 50%/50% over beide families indien er geen partner en kinderen zijn.

Verkrijgbaar bij de volgende vestigingen

DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliƫnten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.