Standaarddossiers

Is uw overdracht of hypotheek standaard?

Vivaldi Notarissen richt zich uitsluitend op de overdracht van, en de hypotheken op, bestaande woningen van en aan particulieren, voor zelfbewoning. Indien uw dossier niet standaard is kunnen wij het helaas niet in behandeling nemen. Voor de afwikkeling van dergelijke niet-standaard dossiers kunt u contact op nemen met Actus Notarissen.

Uw dossier is bijvoorbeeld niet standaard indien het gaat om:


 • – een woning die wordt aangekocht door een rechtspersoon

 • – een woning die niet door de koper zelf bewoond zal gaan worden

 • – een nieuwbouwwoning, recreatiewoning, boot of bedrijfspand

 • – een woning van een woningstichting of woningcorporatie

 • – een lidmaatschapsrecht

 • – afkoop van erfpacht/overdracht blote eigendom

 • – een schenking van onroerend goed

 • – een aankoop vanuit een faillissement

 • – een aankoop tijdens een echtscheiding

 • – een registergoed belast met een antispeculatiebeding

 • – een verdeling (bij overlijden of echtscheiding)

 • – het afwikkelen of vestigen van vruchtgebruik of een recht van gebruik en bewoning

 • – een overdracht op basis van een koopoptie of voorkeursrecht of het opnemen daarvan in de akte

 • – een overdracht in verhuurde staat

 • – het opstellen van een particuliere hypotheek


Uiteraard zijn nog meer niet-standaardsituaties mogelijk. Bij twijfel kunt u uiteraard contact met ons opnemen om uw situatie nader te bespreken.
DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.