Is uw overdracht of hypotheek standaard?

Vivaldi Notarissen richt zich uitsluitend op de overdracht van, en de hypotheken op, bestaande woningen van en aan particulieren, voor zelfbewoning. Indien uw dossier niet standaard is kunnen wij het helaas niet in behandeling nemen. Voor de afwikkeling van dergelijke niet-standaard dossiers kunt u contact op nemen met Actus Notarissen.

Uw dossier is bijvoorbeeld niet standaard indien het gaat om:

 • een woning die wordt aangekocht door een rechtspersoon

 • een woning die niet door de koper zelf bewoond zal gaan worden
 • een nieuwbouwwoning, recreatiewoning, boot of bedrijfspand
 • een lidmaatschapsrecht
 • afkoop van erfpacht/overdracht blote eigendom
 • een schenking van onroerend goed
 • een aankoop vanuit een faillissement
 • een aankoop tijdens een echtscheiding
 • een registergoed belast met een antispeculatiebeding
 • een verdeling (bij overlijden of echtscheiding)
 • het afwikkelen of vestigen van vruchtgebruik of een recht van gebruik en bewoning
 • een overdracht op basis van een koopoptie of voorkeursrecht of het opnemen daarvan in de akte
 • een overdracht in verhuurde staat
 • het opstellen van een particuliere hypotheek

Uiteraard zijn nog meer niet-standaardsituaties mogelijk. Bij twijfel kunt u uiteraard contact met ons opnemen om uw situatie nader te bespreken.