Samenlevingscontract

Als u gaat samenwonen, wilt u misschien een aantal dingen met en voor elkaar regelen. U kunt samen afspraken maken en deze op papier zetten. Er is dan duidelijkheid over ieders rechten en plichten. Zo’n samenlevingscontract kunt u zelf opstellen of het door de notaris laten doen.

Zeker als u een koopwoning heeft of samen kinderen hebt of wilt, is een samenlevingscontract aan te raden. U beslist zelf wat erin komt te staan. Bijvoorbeeld hoe u de woonlasten en kosten voor levensonderhoud verdeelt. Maar ook wat er gebeurt met de spullen die u samen hebt gekocht, als u uit elkaar gaat of een van u komt te overlijden. Ook kunt u afspreken wie er in de woning mag blijven wonen wanneer u uit elkaar gaat.

In veel situaties is het aan te raden een samenlevingscontract op te laten stellen door een notaris. De notaris kan het samenlevingscontract exact afstemmen op uw wensen en situatie. Vaak kan de notaris u attent maken op dingen waar u zelf niet aan denkt.

Nog een voordeel is dat een notarieel samenlevingscontract meer rechtskracht heeft, omdat de afspraken officieel zijn geregistreerd. Daardoor kunt u soms dezelfde voordelen krijgen als mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Een notarieel samenlevingscontract kan soms als voorwaarde gesteld worden om in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen, bijvoorbeeld partnerpensioenregelingen.

Verkrijgbaar bij de volgende vestigingen

DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.