Opdrachtformulier

Kies hieronder de vestiging van uw voorkeur om het opdrachtformulier in te kunnen vullen. Door het invullen van het opdrachtformulier geeft u ons opdracht om uw dossier in behandeling te nemen.

Uw dossier kan vervolgens daadwerkelijk door ons in behandeling worden genomen zodra wij (bij een overdracht) de ondertekende koopovereenkomst of (bij een hypotheek) de hypotheekopdracht van uw bank hebben ontvangen.

DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
544