Opdrachtformulier

Kies hieronder de vestiging van uw voorkeur om het opdrachtformulier in te kunnen vullen. Door het invullen van het opdrachtformulier geeft u ons opdracht om uw dossier in behandeling te nemen.

Uw dossier kan vervolgens daadwerkelijk door ons in behandeling worden genomen zodra wij (bij een overdracht) de ondertekende koopovereenkomst of (bij een hypotheek) de hypotheekopdracht van uw bank hebben ontvangen.

DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliƫnten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.