Extra kosten Vivaldi Notarissen Rijswijk

Aflosnota van een hypothecaire lening opvragen (per stuk) (bij oversluiting hypotheek) € 50,00
Aflosnota’s opnieuw opvragen (per stuk) € 50,00
Aflossen van een krediet of persoonlijke lening € 50,00
Bellen bank ivm hypotheekstukken/aflosnota’s (per tel. gesprek) € 10,00
Betalingen aan het buitenland € 25,00
Depotregeling en het beheer hiervan € 450,00
Doorhalen hypotheek in verband met oversluiting € 100,00
Doorhalen hypotheek in verband met verkoop € 100,00
Erfdienstbaarheden overnemen in de akte van levering uit een andere akte dan de voorafgaande indien deze akte niet volledig is € 55,00
Extra overmaking ten laste van saldo cliënt (per stuk) € 12,50
Extra rechercheforfait bij meer dan 1 perceel (per stuk) € 15,00
Extra werkzaamheden mbt erfpacht € 75,00
Handelsregister onderzoek € 75,00
Hypothecaire inschrijving op 2e onderpand (mede overbrugging) € 150,00
Inschrijven voorlopige koopovereenkomst bij het kadaster, Vormerkung (excl. inschrijvingskosten kadaster) € 160,00
KvK-uittreksel opvragen € 17,50
Niet doorgaan van de zaak in verband met ontbinding (alsook annulering van de opdracht) € 75,00
Notariële (hypotheek)volmacht opmaken (per volmacht) € 250,00
Onderhandse stukken ondertekenen € 30,00
Onderhandse volmacht opmaken (per volmacht) € 55,00
Onvolkomenheden in de koopovereenkomst corrigeren € 75,00
Overboeken gelden naar andere notaris i.v.m. aankoop elders (Baarns beslag) € 150,00
Rangwisseling voor hypotheken opmaken € 100,00
Retourboeken hypotheekgelden aan hypotheekverstrekker € 25,00
Servicekosten opvragen € 50,00
Sleutelverklaring opmaken € 100,00
Spoedzaken € 50,00 per akte, per dag korter dan 5 werkdagen
Spoedboeking van gelden € 10,00
Titelonderzoek indien verkoper niet eigenaar bij het kadaster is € 95,00
Titels opvragen (per stuk) € 20,00
Tolk p.m.
Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e) opmaken (per volmacht) € 25,00
Verzetten van de tekenafspraak € 30,00
Vragen toestemming tot levering/melden levering aan derden € 45,00
Wijziging afrekening € 15,00
Wijziging passeerdatum binnen 5 dagen vóór passeren € 75,00
Zakelijke lasten verrekenen (indien niet aangeleverd) € 30,00

Indien de opdracht geannuleerd wordt, worden de reeds verrichte werkzaamheden tegen uurtarief bij u in rekening gebracht, met een minimum van € 75,00.

Het is mogelijk dat er zich een bijzonderheid voor doet die niet op deze lijst voorkomt. In dat geval wordt vooraf contact met u opgenomen in verband met de extra kosten. Deze worden op uurtarief berekend ad € 85,00. Bovengenoemde tarieven zijn, voor zover van toepassing, exclusief 21% btw.