De meest voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

Doorhalen hypotheek € 235,95
Extra overmaking ten laste van saldo cliënt (per stuk) € 24,20
Wijziging afrekening € 33,88
Wijziging passeerdatum binnen 5 dagen vóór passeren € 100,43

Minder vaak voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

Aflosnota’s opnieuw opvragen (per stuk) € 33,88
Akte(n) opvragen bij het Kadaster (per stuk) € 24,20
Bellen met derden (geldverstrekker, hypotheekadviseur, makelaar e.d., vanaf 3de gesprek) € 13,31
Contact geldverstrekker mbt restschuld € 66,55
E-signing onderhandse documenten € 66,55
Extra werkzaamheden ivm inschakelen tolk (kosten tolk worden doorberekend) € 302,50
Extra werkzaamheden ivm verkrijging uit nalatenschap € 166,98
Kamer van Koophandel-uittreksel opvragen € 21,78
Onderhandse volmacht/verklaring opmaken € 90,75
Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid in verband met bewindvoering € 166,98
Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid instellingen/organisaties € 100,43
Opstellen koopovereenkomst woning/appartement € 786,50
Overboeken gelden naar andere notaris in verband met aankoop elders (Baarns Beslag) € 133,10
Stukken per post toesturen in plaats van digitaal € 33,88
Titelonderzoek bij andere kadastrale eigenaar € 100,43
Verzetten van de tekenafspraak € 66,55
Werkzaamheden ivm afkoop polis/beleggingen € 133,10
Werkzaamheden ivm artikel 13 WBR € 133,10

Indien de opdracht geannuleerd wordt, worden de reeds verrichte werkzaamheden tegen uurtarief bij u in rekening gebracht, met een minimum van € 100,43.

Het is mogelijk dat er zich een bijzonderheid voor doet die niet op deze lijst voorkomt. In dat geval wordt vooraf contact met u opgenomen in verband met de extra kosten. Deze worden op uurtarief berekend ad € 102,85.
Bovengenoemde tarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief 21% btw.