De meest voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

Doorhalen hypotheek € 235,95
Extra overmaking ten laste van saldo cliënt (per stuk) € 24,20
Wijziging afrekening € 30,25
Wijziging passeerdatum binnen 5 dagen vóór passeren € 90,75

Minder vaak voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

Aflosnota’s opnieuw opvragen (per stuk)
€ 30,25
Akte(n) opvragen bij het Kadaster (per stuk) € 21,18
Bellen met derden (geldverstrekker, hypotheekadviseur, makelaar e.d., vanaf 3de gesprek)
€ 12,10
Contact geldverstrekker mbt restschuld
€ 60,50
Extra werkzaamheden ivm verkrijging uit nalatenschap
€ 151,25
Kamer van Koophandel-uittreksel opvragen € 18,15
Onderhandse volmacht/verklaring opmaken € 60,50
Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid in verband met bewindvoering € 42,35
Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid instellingen/organisaties € 90,75
Overboeken gelden naar andere notaris in verband met aankoop elders (Baarns Beslag) € 121,00
Stukken per post toesturen in plaats van digitaal € 30,25
Titelonderzoek bij andere kadastrale eigenaar € 90,75
Verzetten van de tekenafspraak € 36,30
Werkzaamheden ivm afkoop polis € 60,50
Werkzaamheden ivm artikel 13 WBR € 60,50

Indien de opdracht geannuleerd wordt, worden de reeds verrichte werkzaamheden tegen uurtarief bij u in rekening gebracht, met een minimum van € 90,75.

Het is mogelijk dat er zich een bijzonderheid voor doet die niet op deze lijst voorkomt. In dat geval wordt vooraf contact met u opgenomen in verband met de extra kosten. Deze worden op uurtarief berekend ad € 102,85.
Bovengenoemde tarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief 21% btw.