De meest voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

Extra inschrijvingskosten kadaster indien akte niet via KIK € 59,00
Extra overmaking ten laste van saldo cliënt (per stuk) € 24,20
Hypothecaire inschrijving in verband met overbrugging € 187,55
Inschrijven koopovereenkomst bij Kadaster (excl. € 33,50 inschrijvingskosten Kadaster) € 223,85
Ondertekenen stukken ten behoeve van geldverstrekker € 54,45
Vragen toestemming/melden vestigen hypotheek aan derden € 90,75
Verzetten van de tekenafspraak € 36,30
Werkzaamheden mbt appartementsrechten € 66,55
Wijziging afrekening € 30,25
Wijziging passeerdatum binnen 5 werkdagen vóór passeren € 90,75

Minder vaak voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

Aflossen van een krediet of persoonlijke lening € 60,50
Akte(n) opvragen bij het Kadaster (per stuk) € 18,15
Bellen met derden (geldverstrekker, hypotheekadviseur, makelaar e.d., vanaf 3de gesprek) € 12,10
Elektronisch aanleveren hypotheekstukken (ECH) € 21,18
Extra passeertijd van 15 minuten ivm tolk (tolk wordt door uzelf ingeschakeld, kosten tolk worden doorberekend) € 45,38
Extra rechercheforfait bij meer dan 1 perceel (per stuk) € 30,25
Extra werkzaamheden inzake erfpacht € 60,50
Inschakelen tolk + extra passeertijd van 15 minuten (kosten tolk worden doorberekend) € 90,75
Kamer van Koophandel-uittreksel opvragen € 36,30
Notariële volmacht € 332,75
Onderhandse volmacht/verklaring opmaken € 60,50
Opstellen koopovereenkomst woning/appartement € 577,17
Opstellen koopovereenkomst overige (garage, groenstrook) € 302,50
Retourboeken gelden aan geldverstrekker € 60,50
Spoedzaken (passeren <= 2 weken na ontvangst koopovk) € 181,50
Spoedzaken (passeren <= 5 werkdagen na ontvangst hypotheekstukken) € 90,75
Stukken per post toesturen in plaats van digitaal € 30,25
Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e) opmaken (per volmacht) € 60,50
Vestiging nieuwe erfdienstbaarheden en/of kwalititatieve verplichtingen (Koopgarant, woningcorporatie) € 211,75
Vragen toestemming tot levering/melden levering aan derden € 90,75

Indien de opdracht geannuleerd wordt, worden de reeds verrichte werkzaamheden tegen uurtarief bij u in rekening gebracht, met een minimum van € 90,75.

Het is mogelijk dat er zich een bijzonderheid voor doet die niet op deze lijst voorkomt. In dat geval wordt vooraf contact met u opgenomen in verband met de extra kosten. Deze worden op uurtarief berekend ad € 102,85.
Bovengenoemde tarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief 21% btw.