De meest voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

Extra inschrijvingskosten kadaster indien akte niet via KIK € 70,50
Extra overmaking ten laste van saldo cliënt (per stuk) € 24,20
Hypothecaire inschrijving in verband met overbrugging € 205,70
Inschrijven koopovereenkomst bij Kadaster (excl. inschrijvingskosten Kadaster) € 246,84
Ondertekenen stukken ten behoeve van geldverstrekker € 60,50
Opnemen leningvoorwaarden in de hypotheekakte € 66,55
Opslag bij koopsom >= € 500.000 € 133,10
Opslag bij hypotheekbedrag >= € 500.000 € 133,10
Vragen toestemming/melden vestigen hypotheek aan derden € 100,43
Verzetten van de tekenafspraak € 66,55
Werkzaamheden mbt appartementsrechten € 133,10
Wijziging afrekening € 33,88
Wijziging passeerdatum binnen 5 werkdagen vóór passeren € 100,43

Minder vaak voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

Aflossen van een krediet of persoonlijke lening € 133,10
Akte(n) opvragen bij het Kadaster (per stuk) € 20,57
Bellen met derden (geldverstrekker, hypotheekadviseur, makelaar e.d., vanaf 3de gesprek) € 13,31
Elektronisch aanleveren hypotheekstukken (ECH) € 26,62
E-signing onderhandse documenten € 66,55
Extra rechercheforfait bij meer dan 1 perceel (per stuk) € 33,88
Extra werkzaamheden inzake erfpacht € 133,10
Extra werkzaamheden ivm inschakelen tolk (kosten tolk worden doorberekend) € 302,50
Kamer van Koophandel-uittreksel opvragen € 18,15
Notariële volmacht € 332,75
Onderhandse volmacht/verklaring opmaken € 90,75
Onderzoek herkomst middelen (alleen bij bijzonderheden, uitgebreid onderzoek) € 100,43
Opstellen koopovereenkomst woning/appartement € 786,50
Opstellen koopovereenkomst overige (garage, groenstrook) € 332,75
Retourboeken gelden aan geldverstrekker € 66,55
Spoedzaken (passeren <= 2 weken na ontvangst koopovk) € 199,65
Spoedzaken (passeren <= 5 werkdagen na ontvangst hypotheekstukken) € 199,65
Stukken per post toesturen in plaats van digitaal € 33,88
Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e) opmaken (per volmacht) € 66,55
Vestiging nieuwe erfdienstbaarheden en/of kwalititatieve verplichtingen (Koopgarant, woningcorporatie) € 233,53
Vragen toestemming tot levering/melden levering aan derden € 100,43
Werkzaamheden mbt (regionaal gelegen) recreatiewoning € 379,94
Werkzaamheden overdracht garage/parkeerplaats/groenstrook € 242,00

Indien de opdracht geannuleerd wordt, worden de reeds verrichte werkzaamheden tegen uurtarief bij u in rekening gebracht, met een minimum van € 100,43.

Het is mogelijk dat er zich een bijzonderheid voor doet die niet op deze lijst voorkomt. In dat geval wordt vooraf contact met u opgenomen in verband met de extra kosten. Deze worden op uurtarief berekend ad € 102,85.
Bovengenoemde tarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief 21% btw.