De meest voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

Aflossen van een krediet of persoonlijke lening € 90,75
Bellen met derden (geldverstrekker, tussenpersoon, makelaar e.d., vanaf 3de telefoongesprek) € 12,10
Doorhalen hypotheek € 235,95
Extra inschrijvingskosten kadaster indien niet via KIK € 70,50
Extra overmaking ten laste van saldo cliënt (per stuk) € 24,20
Ondertekenen stukken ten behoeve van geldverstrekker € 54,45

Minder vaak voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

Aflosnota’s opnieuw opvragen (per stuk) € 30,25
Akte(n) opvragen bij het Kadaster (per stuk) € 21,18
Elektronisch aanleveren hypotheekstukken (ECH) € 21,18
Extra passeertijd van 15 minuten ivm tolk (tolk wordt door uzelf ingeschakeld, kosten tolk worden doorberekend) € 102,85
Extra rechercheforfait bij meer dan één perceel (per stuk) € 54,45
Het voeren van dossiercorrespondentie en communicatie in het Engels € 121,00
Hypothecaire inschrijving ivm overbrugging € 193,60
Inschakelen tolk + extra passeertijd van 15 minuten (kosten tolk worden doorberekend) € 133,10
Notariële volmacht € 363,00
Opnemen bepalingen ivm verkoopsysteem (o.a. Koopgarant) € 90,75
Overboeken gelden naar andere notaris in verband met aankoop elders € 121,00
Rangwisseling voor hypotheken opmaken € 242,00
Retourboeken gelden aan geldverstrekker € 60,50
Spoedzaken (passeren <= 5 werkdagen ná ontvangst hypotheekstukken) € 181,50
Stukken per post toesturen in plaats van digitaal € 30,25
Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e) opmaken (per volmacht) € 60,50
Verzetten van de tekenafspraak € 36,30
Vragen toestemming/melden vestigen hypotheek aan derden € 90,75
Werkzaamheden ivm afkoop polis € 60,50
Werkzaamheden ivm doorhalen beslag € 151,25
Wijziging afrekening € 30,25

Indien de opdracht geannuleerd wordt, worden de reeds verrichte werkzaamheden tegen uurtarief bij u in rekening gebracht, met een minimum van € 90,75.

Het is mogelijk dat er zich een bijzonderheid voor doet die niet op deze lijst voorkomt. In dat geval wordt vooraf contact met u opgenomen in verband met de extra kosten. Deze worden op uurtarief berekend ad € 102,85. Bovengenoemde tarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief 21% btw.