De meest voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

Aflossen van een krediet of persoonlijke lening € 133,10
Bellen met derden (geldverstrekker, tussenpersoon, makelaar e.d., vanaf 3de telefoongesprek) € 13,31
Doorhalen hypotheek € 235,95
Extra inschrijvingskosten kadaster indien niet via KIK € 70,50
Extra overmaking ten laste van saldo cliënt (per stuk) € 24,20
Ondertekenen stukken ten behoeve van geldverstrekker € 60,50
Opnemen leningvoorwaarden in de hypotheekakte € 66,55
Opslag bij hypotheekbedrag >= € 500.000 € 133,10
Werkzaamheden mbt appartementsrechten € 133,10

Minder vaak voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

Aflosnota’s opnieuw opvragen (per stuk) € 33,88
Akte(n) opvragen bij het Kadaster (per stuk) € 24,20
Elektronisch aanleveren hypotheekstukken (ECH) € 24,20
E-signing onderhandse documenten € 66,55
Extra rechercheforfait bij meer dan één perceel (per stuk) € 33,88
Extra werkzaamheden ivm inschakelen tolk (kosten tolk worden doorberekend) € 302,50
Hypothecaire inschrijving ivm overbrugging € 205,70
Kamer van Koophandel-uittreksel opvragen € 20,57
Notariële volmacht € 363,00
Opnemen bepalingen ivm verkoopsysteem (o.a. Koopgarant) € 100,43
Overboeken gelden naar andere notaris in verband met aankoop elders € 133,10
Rangwisseling voor hypotheken opmaken € 266,20
Retourboeken gelden aan geldverstrekker € 66,55
Spoedzaken (passeren <= 5 werkdagen ná ontvangst hypotheekstukken) € 199,65
Stukken per post toesturen in plaats van digitaal € 33,88
Titelonderzoek bij andere kadastrale eigenaar € 100,43
Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e) opmaken (per volmacht) € 66,55
Verzetten van de tekenafspraak € 66,55
Vragen toestemming/melden vestigen hypotheek aan derden € 100,43
Werkzaamheden ivm afkoop polis € 133,10
Werkzaamheden ivm doorhalen beslag € 166,98
Wijziging afrekening € 33,88
Wijziging passeerdatum binnen 5 werkdagen vóór passeren € 100,43

Indien de opdracht geannuleerd wordt, worden de reeds verrichte werkzaamheden tegen uurtarief bij u in rekening gebracht, met een minimum van € 100,43.

Het is mogelijk dat er zich een bijzonderheid voor doet die niet op deze lijst voorkomt. In dat geval wordt vooraf contact met u opgenomen in verband met de extra kosten. Deze worden op uurtarief berekend ad € 102,85. Bovengenoemde tarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief 21% btw.