KIK staat voor Keten Integratie Kadaster. Een KIK-akte is een akte die door de notaris geautomatiseerd bij het Kadaster wordt aangeleverd. Daardoor zijn de Kadastrale hypotheektarieven voor u aanzienlijk lager, te weten € 82,50 in plaats van € 144,50. Deze kosten zijn niet voor de notaris maar worden doorbetaald aan het Kadaster. Nog niet iedere (hypotheek)akte kan via KIK worden opgesteld. Voorbeelden van banken waarvoor dit op dit moment mogelijk is zijn onder meer de Rabobank, ING Bank, ABN AMRO Bank, Florius en MoneyYou. De akte moet verder nog aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals bijvoorbeeld gehele kadastrale percelen.

In de meeste gevallen kan ook de leveringsakte via KIK worden opgesteld, waarbij het kadaster significant lagere inschrijvingskosten in rekening zal brengen, te weten € 82,50 in plaats van € 144,50. Een leveringsakte kan mogelijkerwijs niet via KIK worden opgesteld onder meer indien één van partijen per volmacht de akte tekent of handelt in verschillende hoedanigheden; het onroerend goed bij het kadaster op naam staat van iemand anders dan degene die de akte tekent (bijvoorbeeld in geval van overlijden van de rechthebbende); er sprake is van een executeur of bewindvoerder; er sprake is van een gedeeltelijk perceel; indien het verkochte deel uitmaakt van een (nieuw)bouwproject alsmede bij beperkte rechten zoals uitgifte erfpacht, erfpachtconversie, vestiging opstalrecht of vestiging vruchtgebruik.

Terug naar overzicht