Naast het inschrijvingsbedrag vermeldt elke hypotheekakte ook een opslag voor extra renten en kosten van de geldverstrekker om eventuele betalingsachterstanden af te dekken. Deze opslag ligt meestal tussen de 35% en 50%. Indien de bank tot veiling overgaat wegens wanbetaling kan de bank op basis van deze opslag de ontstane betalingsachterstand en daaruit voortvloeiende kosten alsnog verhalen op de verkoopopbrengst.

Terug naar overzicht