Bij de overdracht van een woning of de oversluiting van een hypotheek zullen wij bij de huidige geldverstrekker de aflosnota opvragen, zodat uw hypothecaire lening(en) kan/kunnen worden ingelost. De geldverstrekker geeft hiermee akkoord voor het royeren/doorhalen van de hypothecaire inschrijving (na aflossing van de schuld) bij het Kadaster d.m.v. het tekenen van een royementsvolmacht.
De termijn van de geldgever (bank) om de aflosnota aan te leveren is per bank verschillend, maar varieert in de meeste gevallen van twee tot vier weken.

Terug naar overzicht