Niet alle kosten bij de overdracht van een registergoed vallen onder “kosten koper”. Zo zijn de kosten voor het doorhalen van hypotheken die op het verkochte registergoed zitten voor rekening van de verkoper: u heeft als verkoper gegarandeerd dat u de woning vrij van hypotheken en beslagen op zult leveren.

Indien daarnaast bij de overdracht andere werkzaamheden door de notaris in opdracht van verkoper worden verricht (denk daarbij onder meer aan het opstellen van een verkoopvolmacht) zijn de daarmee gepaard gaande kosten ook voor rekening van verkoper.

Terug naar overzicht