Extra werkzaamheden

In een aantal situaties zullen wij, naast het standaard-tarief, extra kosten bij u in rekening brengen. Dat doen we omdat we meer werk aan uw dossier hebben gehad. In de volgende situaties zal dit voorkomen:

 • Aflosnota van een hypothecaire lening opvragen (per stuk) (bij oversluiting hypotheek)
€   50,00
 • Aflosnota’s opnieuw opvragen (per stuk)
€   50,00
 • Aflossen van een krediet of persoonlijke lening
€   50,00
 • Bellen bank ivm hypotheekstukken/aflosnota’s (per tel. gesprek)
€   10,00
 • Betalingen aan het buitenland
€   25,00
 • Depotregeling en het beheer hiervan
€ 450,00
 • Doorhalen hypotheek in verband met oversluiting
€ 100,00
 • Doorhalen hypotheek in verband met verkoop
€ 100,00
 • Erfdienstbaarheden overnemen in de akte van levering uit een andere akte dan de voorafgaande indien deze akte niet volledig is
€   55,00
 • Extra overmaking ten laste van saldo cliënt (per stuk)
€   12,50
 • Extra rechercheforfait bij meer dan 1 perceel (per stuk)
€   15,00
 • Extra werkzaamheden mbt erfpacht
€   75,00
 • Handelsregister onderzoek
€   75,00
 • Hypothecaire inschrijving op 2e onderpand (mede overbrugging)
€ 150,00
 • Inschrijven voorlopige koopovereenkomst bij het kadaster, Vormerkung (excl. € 60,00 inschrijvingskosten kadaster)
€ 160,00
 • KvK-uittreksel opvragen
€   17,50
 • Niet doorgaan van de zaak in verband met ontbinding (alsook annulering van de opdracht)
€   75,00
 • Notariële (hypotheek)volmacht opmaken (per volmacht)
€ 250,00
 • Onderhandse stukken ondertekenen
€   30,00
 • Onderhandse volmacht opmaken (per volmacht)
€   55,00
 • Onvolkomenheden in de koopovereenkomst corrigeren
€   75,00
 • Overboeken gelden naar andere notaris i.v.m. aankoop elders (Baarns beslag)
€ 150,00
 • Rangwisseling voor hypotheken opmaken
€ 100,00
 • Retourboeken hypotheekgelden aan hypotheekverstrekker
€   25,00
 • Servicekosten opvragen
€   50,00
 • Sleutelverklaring opmaken
€ 100,00
 • Spoedzaken
€   50,00 per akte per dag korter dan 5 werkdagen
 • Spoedboeking van gelden
€   10,00
 • Titelonderzoek indien verkoper niet eigenaar bij het kadaster is
€   95,00
 • Titels opvragen (per stuk)
€   20,00
 • Tolk
p.m.
 • Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e) opmaken (per volmacht)
€   25,00
 • Verzetten van de tekenafspraak
€   30,00
 • Vragen toestemming tot levering/melden levering aan derden
€   45,00
 • Wijziging afrekening
€   15,00
 • Wijziging passeerdatum binnen 5 dagen vóór passeren
€   75,00
 • Zakelijke lasten verrekenen (indien niet aangeleverd)
€   30,00

Indien de opdracht geannuleerd wordt, brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen uurtarief in rekening, met een minimum van € 75,00.
De hiervoor genoemde tarieven zijn exclusief 21% btw.

DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.