Diensten en tarieven

Controleer hier: is uw dossier standaard?

Hypotheekakte

Wat is een hypotheekakte?

€ 603,62

Leveringsakte

Wat is een leveringsakte?

€ 685,90

Leverings- en hypotheekakte

Wat is een hypotheekakte?

€ 816,89

Overzicht mogelijke extra kosten

Los testament

Wat is een testament?

€ 349,95

Gelijkluidende testamenten

Wat is een testament?

€ 669,89

Samenlevingsovereenkomst

Wat is een samenlevingscontract?

€ 305,95

Gelijkluidende testamenten +
samenlevingsovereenkomst

Wat is een samenlevingscontract?

Wat is een testament?

€ 844,84

Aanvulling testament i.v.m.
voogdij of bewindvoering

Wat is een testament?

€ 229,95

DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
562