Extra werkzaamheden hypotheek

De meest voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

 • Aflossen van een krediet of persoonlijke lening
€   60,50
 • Bellen met derden (geldverstrekker, tussenpersoon, makelaar e.d., vanaf 3de telefoongesprek)
€   12,10
 • Doorhalen hypotheek in verband met oversluiting
€ 229,90
 • Extra inschrijvingskosten kadaster indien niet via KIK
€   62,00
 • Extra overmaking ten laste van saldo cliënt (per stuk)
€   24,20
 • Ondertekenen stukken ten behoeve van geldverstrekker
€   54,45

Minder vaak voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

 • Aflosnota’s opnieuw opvragen (per stuk)
€   30,25
 • Akte(n) opvragen bij het Kadaster (per stuk)
€   21,18
 • Elektronisch aanleveren hypotheekstukken (ECH)
€   21,18
 • Extra passeertijd van 15 minuten ivm tolk (tolk wordt door uzelf ingeschakeld, kosten tolk worden doorberekend)
€   45,38
 • Extra rechercheforfait bij meer dan één perceel (per stuk)
€   30,25
 • Hypothecaire inschrijving ivm overbrugging
€ 187,55
 • Inschakelen tolk + extra passeertijd van 15 minuten (kosten tolk worden doorberekend)
€   90,75
 • Kamer van Koophandel-uittreksel opvragen
€   18,15
 • Notariële volmacht
€ 332,75
 • Opnemen bepalingen ivm verkoopsysteem (o.a. Koopgarant)
€   90,75
 • Overboeken gelden naar andere notaris in verband met aankoop elders (Baarns Beslag)
€ 121,00
 • Rangwisseling voor hypotheken opmaken
€ 242,00
 • Retourboeken gelden aan geldverstrekker
€   60,50
 • Spoedzaken (passeren <= 5 werkdagen ná ontvangst hypotheekstukken)
€ 181,50
 • Stukken per post toesturen in plaats van digitaal
€   30,25
 • Titelonderzoek bij andere kadastrale eigenaar
€   90,75
 • Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e) opmaken (per volmacht)
€   60,50
 • Verzetten van de tekenafspraak
€   36,30
 • Vragen toestemming/melden vestigen hypotheek aan derden
€   90,75
 • Werkzaamheden ivm afkoop polis
€   60,50
 • Werkzaamheden ivm doorhalen beslag
€ 151,25
 • Wijziging afrekening
€   30,25
Indien de opdracht geannuleerd wordt, worden de reeds verrichte werkzaamheden tegen uurtarief bij u in rekening gebracht, met een minimum van € 90,75.
Bovengenoemde tarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief 21% btw.
DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.