Negatieve rente

Vanaf 1 april 2020 berekenen banken negatieve rente over het saldo van de derdengeldenrekening van de notaris. Hiervoor brengen wij, naast de hierboven genoemde bedragen, bij u een forfaitair bedrag in rekening, afhankelijk van de koopsom van de woning/het registergoed of de hoogte van de hypotheek (bij een losse hypotheek).

Het forfaitaire bedrag dat bij u in rekening wordt gebracht is (inclusief btw):

Koopsom < 300.000: € 24,20

Koopsom 300.000 – 600.000: € 48,40

Koopsom 600.000 – 1.000.000: € 72,60

Koopsom meer dan 1.000.000: maatwerk

[cjtoolbox name=’DGN-Hoorn’]

DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.