Extra werkzaamheden koper

De meest voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

 • Extra inschrijvingskosten kadaster indien akte niet via KIK
€   62,00
 • Extra overmaking ten laste van saldo cliënt (per stuk)
€   24,20
 • Hypothecaire inschrijving in verband met overbrugging
€ 187,55
 • Inschrijven koopovereenkomst bij Kadaster (excl. € 35,00 inschrijvingskosten Kadaster)
€ 181,50
 • Ondertekenen stukken ten behoeve van geldverstrekker
€   54,45
 • Vragen toestemming/melden vestigen hypotheek aan derden
€   90,75
 • Verzetten van de tekenafspraak
€   36,30
 • Werkzaamheden mbt appartementsrechten
€   66,55
 • Wijziging afrekening
€   30,25
 • Wijziging passeerdatum binnen 5 werkdagen vóór passeren
€   90,75

Minder vaak voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

 • Aflossen van een krediet of persoonlijke lening
€   60,50
 • Akte(n) opvragen bij het Kadaster (per stuk)
€   18,15
 • Bellen met derden (geldverstrekker, hypotheekadviseur, makelaar e.d., vanaf 3de gesprek)
€   12,10
 • Elektronisch aanleveren hypotheekstukken (ECH)
€   21,18
 • Extra passeertijd van 15 minuten ivm tolk (tolk wordt door uzelf ingeschakeld, kosten tolk worden doorberekend)
€   60,50
 • Extra rechercheforfait bij meer dan 1 perceel (per stuk)
€   30,25
 • Extra werkzaamheden inzake erfpacht
€   60,50
 • Inschakelen tolk + extra passeertijd van 15 minuten (kosten tolk worden doorberekend)
€ 121,00
 • Kamer van Koophandel-uittreksel opvragen
€   18,15
 • Notariële volmacht
€ 332,75
 • Onderhandse volmacht/verklaring opmaken
€   60,50
 • Retourboeken gelden aan geldverstrekker
€   60,50
 • Spoedzaken (passeren <= 2 weken na ontvangst koopovk)
€ 181,50
 • Spoedzaken (passeren <= 5 werkdagen na ontvangst hypotheekstukken)
€   90,75
 • Stukken per post toesturen in plaats van digitaal
€   30,25
 • Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e) opmaken (per volmacht)
€   60,50
 • Vestiging nieuwe erfdienstbaarheden en/of kwalititatieve verplichtingen (Koopgarant, woningcorporatie)
€ 211,75
 • Vragen toestemming tot levering/melden levering aan derden
€   90,75
Indien de opdracht geannuleerd wordt, worden de reeds verrichte werkzaamheden tegen uurtarief bij u in rekening gebracht, met een minimum van € 90,75.
Bovengenoemde tarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief 21% btw.
DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.