Diensten en tarieven

Controleer hier: is uw dossier standaard?

Let op: onderstaande tarieven zijn exclusief een toeslag van € 7,20 (inclusief btw) per persoon in verband met de poortwachterstoeslag

Hypotheekakte

Wat is een hypotheekakte?

Overzicht mogelijke extra kosten bij een hypotheekakte

€ 727,70

Specificatie

Leveringsakte

Wat is een leveringsakte?

Overzicht mogelijke extra kosten voor verkoper

Overzicht mogelijke extra kosten voor koper

€ 727,70

Specificatie

Leverings- en hypotheekakte

Overzicht mogelijke extra kosten bij een hypotheekakte

Overzicht mogelijke extra kosten voor verkoper

Overzicht mogelijke extra kosten voor koper

€ 1.243,64

 

Specificatie

 

[cjtoolbox name=’DGN-Almere’]

DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.