Extra werkzaamheden verkoper

De meest voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

 • Doorhalen hypotheek in verband met verkoop
€ 229,90
 • Extra overmaking ten laste van saldo cliënt (per stuk)
€   24,20
 • Wijziging afrekening
€   30,25
 • Wijziging passeerdatum binnen 5 dagen vóór passeren
€   90,75

Minder vaak voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

 • Aflosnota’s opnieuw opvragen (per stuk)
€   30,25
 • Akte(n) opvragen bij het Kadaster (per stuk)
€   21,18
 • Bellen met derden (geldverstrekker, hypotheekadviseur, makelaar e.d., vanaf 3de gesprek)
€   12,10
 • Contact geldverstrekker mbt restschuld
€   60,50
 • Extra werkzaamheden ivm verkrijging uit nalatenschap
€ 151,25
 • Kamer van Koophandel-uittreksel opvragen
€   18,15
 • Onderhandse volmacht/verklaring opmaken
€   60,50
 • Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid in verband met bewindvoering
€   42,35
 • Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid instellingen/organisaties
€   90,75
 • Overboeken gelden naar andere notaris in verband met aankoop elders (Baarns Beslag)
€ 121,00
 • Stukken per post toesturen in plaats van digitaal
€   30,25
 • Titelonderzoek bij andere kadastrale eigenaar
€   90,75
 • Verzetten van de tekenafspraak
€   36,30
 • Werkzaamheden ivm afkoop polis
€   60,50
 • Werkzaamheden ivm artikel 13 WBR
€   60,50
Indien de opdracht geannuleerd wordt, worden de reeds verrichte werkzaamheden tegen uurtarief bij u in rekening gebracht, met een minimum van € 90,75.

Het is mogelijk dat er zich een bijzonderheid voor doet die niet op deze lijst voorkomt. In dat geval wordt vooraf contact met u opgenomen in verband met de extra kosten. Deze worden op uurtarief berekend ad € 102,85.

Bovengenoemde tarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief 21% btw.
DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.