Heldere tarieven

Vanuit de maatschappij is er een groeiende behoefte aan transparantie. Vivaldi Notarissen biedt u daarom ook graag duidelijkheid over de door ons gehanteerde tarieven. Voor een overzicht van de gehanteerde tarieven kunt u hieronder de vestiging van uw voorkeur selecteren.

Het aan u opgegeven tarief is steeds gebaseerd op een basisdossier. Afhankelijk van uw dossier is het mogelijk dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk of gewenst zijn. Voor deze aanvullende werkzaamheden worden extra kosten in rekening gebracht. Een overzicht van mogelijke extra werkzaamheden vindt u bij de tarieven onder “Overzicht mogelijke extra kosten”.

DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.