Let op: in verband met grote (zomer)drukte behoudt Vivaldi Notarissen Heerhugowaard zich het recht voor dossiers met een passeerdatum vóór 1 september 2019 niet in behandeling te nemen, dan wel, in overleg met betrokken partijen, een andere passeerdatum ná 1 september 2019 vast te stellen.

Opdrachtformulier Heerhugowaard

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Soort akte en consult

Adres aangekochte woning/adres onderpand hypotheek

Personalia

Door het verzenden van het ingevulde opdrachtformulier geeft u Vivaldi Notarissen opdracht de aangegeven werkzaamheden te verrichten.

DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.