Opdrachtformulier Almere

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Soort akte en consult

Adres aangekochte woning/adres onderpand hypotheek

Personalia

Door het verzenden van het ingevulde opdrachtformulier geeft u Vivaldi Notarissen opdracht de aangegeven werkzaamheden te verrichten.

DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.