Extra werkzaamheden oprichting B.V.

De meest voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

  • Volmacht
€   50,00
  • Papieren afschrift
€   25,00
  • Bekrachtiging notarieel
€   35,00
  • Aandeelhoudersregister in map
€   35,00
  • Verzetten afspraak
€   30,00
  • Uitvoering volstorting op aandelen bij een bedrag hoger dan € 100,00
€   35,00
  • Bespreking van 30 minuten
€   75,00
Indien de opdracht geannuleerd wordt, worden de reeds verrichte werkzaamheden tegen uurtarief bij u in rekening gebracht, met een minimum van € 75,00.
Bovengenoemde tarieven zijn, voor zover van toepassing, exclusief 21% btw.
DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.