Spelregels


Vivaldi Notarissen Heerhugowaard richt uitsluitend standaard Flex-B.V.’s op.

De oprichting van een B.V. via Vivaldi Notarissen Heerhugowaard moet dan ook aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen zijn:

 • – één oprichter, tevens bestuurder en enig aandeelhouder
 • – oprichting in contanten
 • – de oprichter heeft de Nederlandse nationaliteit

Bij eventuele aanvullende vragen met betrekking tot de oprichting van een B.V. kunt u uiteraard nader contact met ons opnemen.

Wat doen wij voor u?


Vivaldi Notarissen Heerhugowaard verricht standaard diverse werkzaamheden voor u bij het oprichten van een B.V.

Deze werkzaamheden omvatten onder meer:

 • – recherches
 • – naamscontrole
 • – maken en passeren oprichtingsakte
 • – opstellen en indienen formulieren Kamer van Koophandel
 • – afgeven kopie oprichtingsakte na passeren
 • – onderhandse bekrachtiging óf opmaken verklaren dat geen rechtshandelingen zijn verricht
 • – aandeelhoudersregister verzenden via e-mail
 • – afgeven kwitantie van de volstorting

Daarnaast kunnen wij voor u, indien gewenst of noodzakelijk, ook aanvullende werkzaamheden verrichten. Voor deze aanvullende werkzaamheden brengen wij extra kosten in rekening. Deze extra kosten kunt u hier nalezen.

DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.